^

Regulamin sklepu internetowego Gośka

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Gośka, znajdujący się pod adresem www.e-goska.pl, jest prowadzony przez wspólników spółki cywilnej działającej pod nazwą Sklep Obuwniczy Gośka S. C. Małgorzata i Mariusz Goślińscy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 21, NIP 5542456934, REGON 092980426. Numery ewidencji działalności gospodarczej wspólników: 16240, 83350, 83357.
 2. Adresem korespondencji i przesyłek jest adres prowadzenia Sklepu firmowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 21.
 3. Niniejszy regulamin jest adresowany do Klientów posiadających status konsumenta. W stosunku do przedsiębiorców dokonujących zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.e-goska.pl, w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny, w szczególności w zakresie zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy Sprzedaży, oraz zapisy §11 niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe potrzebne do realizacji Regulaminu są administrowane przez Usługodawcę. Dane te są przetwarzane w celach i w zakresie oraz w oparciu o zasady Polityki Prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego.
 5. Polityka Prywatności jest częścią integralną niniejszego Regulaminu i jest dostępna tutaj

§2 Definicje

 1. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracyjny - wzór dokumentu dostępny w sklepie internetowym pozwalający na wprowadzenie danych potrzebnych do utworzenia Konta Klienta.
 3. Formularz Zamówienia - formularz umożliwiający drogą elektroniczną złożyć Zamówienie celem zawarcia umowy sprzedaży oraz sprecyzować warunki dostawy i płatności.
 4. Sprzedawca - podmiot wymieniony w §1 ust. 1 zawierający Umowę Sprzedaży z Klientem.
 5. Klient - zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do zawierania umów sprzedaży.
 6. Produkt - przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy - sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.e-goska.pl
 8. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna oznaczona loginem i hasłem, wygenerowanym przez Klienta i przechowywana w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, gdzie usługodawca gromadzi dane kupującego, w tym dane o Zamówieniach.
 9. Newsletter - Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na dystrybucji tą drogą na rzecz Kupującego za jego zgodą wyrażoną oddzielnie, przez Sprzedawcę informacji o Produktach w Sklepie internetowym.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży dotycząca Produktu zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone drogą elektroniczną, zawarte na Formularzu Zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży między nim, a Sprzedawcą

§3 Usługi Elektroniczne w sklepie on - line

1.W Sklepie internetowym Usługi elektroniczne wykonywane są w następujący sposób:

a) Konto Klienta - tworzone po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji i zarejestrowaniu się, oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie minimum: imienia, nazwiska/ Nazwy firmy, telefonu kontaktowego i hasła;

b) Formularz Zamówienia - zostaje tworzony w trakcie dodania pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie on-line. Do chwili złożenia Zamówienia możliwa jest edycja danych Zamówienia samodzielnie przez Klienta, po złożeniu zamówienia jedynie w porozumieniu ze Sprzedawcą. W Formularzu Zamówienia należy udzielić niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia, tj.; imienia i nazwiska/ nazwy firmy, adresu, nr. domu i lokalu, miejscowości, województwa i kraju, kodu pocztowego, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego.

c) Newsletter. Aby móc skorzystać z Newslettera, należy wyrazić chęć korzystania z tej Usługi na Formularzu Rejestracyjnym podczas zakładania Konta. Z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Klient Sklepu on-line jest zobowiązany do udzielenia Sprzedawcy prawdziwych danych oraz do korzystania ze Sklepu on-line w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i poszanowaniem własności osób trzecich.

3. Korzystanie z Usług Elektronicznych w Sklepie internetowym jest nieodpłatne.

4. Konto i Newsletter w Sklepie internetowym świadczone jest na czas nieokreślony.

§4 Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Produkty i ich opisy, reklama oraz podane ceny w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a mają charakter informacyjny stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 K. c. i mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Po zaakceptowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i zawarciu Umowy sprzedaży, podana cena jest wiążąca dla obu stron i nie może ulec zmianie, chyba, że obie strony wyrażą na to zgodę.
 3. Ceny w Sklepie on - line mogą różnić się od cen w Sklepie Firmowym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 21.
 4. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek Vat, i są podane w polskich złotych (PLN). Cena nie zawiera natomiast kosztu przesyłki oraz ewentualnie innych kosztów związanych z zawarciem Umowy, które będą podane w trakcie realizacji Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§5 Złożenie Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta.
 2. Po dotarciu Zamówienia do Sprzedawcy potwierdza on jego otrzymanie, sprawdza dostępność zamówionego towaru i jeśli jest on dostępny Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie informacji zwrotnej e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Informacja zawiera potwierdzenie wszystkich najważniejszych składowych Zamówienia. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy informacji zwrotnej o dostępności i przekazaniu do realizacji, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. W sytuacji niedostępności Produktu mail zwrotny do klienta zawiera prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia ( inny wybór, oczekiwanie na produkt, rezygnacja).
 5. Umowa zostaje potwierdzona w przesłanej Klientowi informacji e-mail i dołączonym już do przesyłki dowodem zakupu. Opcjonalnie paragon fiskalny/faktura Vat. Klienci będący Konsumentami otrzymają Fakturę Vat na życzenie. O tym fakcie prosimy poinformować w formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia.

§6 Sposoby płatności

1. Sposoby płatności akceptowane przez Sprzedawcę:

a) płatność gotówkowa przy osobistym odbiorze Zamówienia w Sklepie firmowym Gośka. 85-005 Bydgoszcz, ul Gdańska 21. Godziny odbioru osobistego w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach o 10.00 do 18.00, oraz w soboty , jeśli nie przypadają w Święta od godziny 10.00 do 14.00. Nieodebranie towaru i brak zapłaty w przeciągu 7 dni od daty zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia, a zarezerwowany Produkt wraca do magazynu.

b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

c) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek banku Sprzedawcy PKO B.P. S.A. , nr rachunku:

19 1020 1462 0000 7502 0365 5305

d) płatność elektroniczna i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznej i Płatności kartą prowadzi serwis PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.

2. Płatności przelewem należy dokonać 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Brak uznania na koncie Sprzedawcy w przeciągu 7 dni od daty zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia, a zarezerwowany Produkt wraca do magazynu.

§7 Dostawa, koszty dostawy i terminy dostawy

1. Dostępne opcje dostawy to:

a) odbiór osobisty w Sklepie firmowym Gośka. 85-005 Bydgoszcz, ul Gdańska 21. Godziny odbioru osobistego w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach o 10.00 do 18.00, oraz w soboty , jeśli nie przypadają w Święta od godziny 10.00 do 14.00;

b) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Inpost i Poczty Polskiej;

c) przesyłka kurierska pobranie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Inpost i Poczty Polskiej;

2. Kurier dostarczający przesyłkę może jednorazowo pobrać od Klienta kwotę do 5000 PLN. Przy wyższych kwotach pozostawi awizo, a przesyłkę należy odebrać i opłacić pod wskazanym przez kuriera adresem firmy kurierskiej.

3. Koszt zamówienia zależy od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy i jest wskazany podczas składania Zamówienia. Przy zakupach powyżej 400 PLN dostawa jest bezpłatna i wysłana pocztą kurierską.

4. Standardowo termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 Dni Roboczych. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Produktu w magazynie czas ten może się wydłużyć, a Klient jest o tym fakcie informowany drogą elektroniczną. Wówczas też mail zwrotny do Klienta zawiera prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia ( inny wybór, oczekiwanie na produkt, rezygnacja).

5. Termin realizacji zamówienia jest liczony następująco:

 • w płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 • w płatności za pobraniem, licząc od dnia następnego po zawarciu Umowy Sprzedaży.

6. Warunki dostawy obowiązują jedynie na terenie Polski.

7. Cennik wysyłki jest dostępny w opcjach do wyboru podczas składania zamówienia oraz dodatkowo w zakładce Regulamin/ Cennik wysyłki.

Obowiązujący cennik wysyłki:

 • Inpost kurier16 zł
 • Inpost kurier pobranie 18zł
 • Inpost paczkomat przesyłka19 zł
 • UPS kurier 16zł
 • UPS kurier pobranie 18 zł
 • UPS kurier Niemcy 60 zł
 • Poczta Polska - priorytet, płatność przelewem lub PayU - 16 zł.
 • Poczta Polska PACZKA 24 pobranie 22 zł

§8 Rozwiązywanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

 1. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy zlikwidowania Konta oraz zakończenia świadczenia usługi Newsletter, bez podania przyczyny, wysyłając oświadczenie pocztą elektroniczną na adres mailowy info@e-goska.pl lub pisemnie na adres Sklepu firmowego Gośka: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 21. Usługa wygasa wówczas 7 dni od daty otrzymania oświadczenia woli. strony mogą ustalić krótszy termin.
 2. Każda zawarta Umowa Sprzedaży może zostać rozwiązana lub zmieniona za porozumieniem stron.

§9 Reklamacje

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta, który jest osobą fizyczną i nabył Produkt do 24 grudnia 2014 roku w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jest określona przez przepisy prawa. W tej sytuacji jest to Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku ( Dz. U. nr 141poz. 1176). Dla Produktu kupionego po 25 grudnia 2014 roku reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. nr. 16, poz.93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Poza powyższym Sprzedawca nie udziela Klientom gwarancji jako Gwarant na sprzedawane produkty, która może zostać udzielona jedynie bezpośrednio przez Producenta Produktu w formie wydanej karty gwarancyjnej, a uprawnienia z niej wynikające mogą być realizowane wobec Gwaranta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, niezależnie od uprawnień o których mowa w ust. 1.
 3. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z Umową/wadzie fizycznej Produktu, wraz z dowodem zakupu i Produktem, należy przesłać na adres Sklepu firmowego Gośka: 85-005 Bydgoszcz, ul Gdańska 21.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę i dotyczące funkcjonowania Sklepu on-line, można składać na adres Sklepu firmowego Gośka: 85-005 Bydgoszcz, ul Gdańska 21.
 5. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z Umową/wadzie fizycznej Produktu, oraz inne reklamacje winny zawierać jak najwięcej informacji, które jej dotyczą, w szczególności opis rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oraz danych kontaktowych Klienta. Formularz reklamacyjny dostępny jest "do wydruku" w zakładce Regulamin, "pliki do pobrania".
 6. Sprzedawca powiadomi Klienta o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, tj. nie później niż 14 dni, na adres wskazany przez Klienta.

§10 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem i zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może ją rozwiązać składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres Sklepu firmowego Gośka: 85-005 Bydgoszcz, ul Gdańska 21. Formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest "do wydruku" w zakładce Regulamin, "pliki do pobrania".
 2. Przed odesłaniem Produktu celem usprawnienia procedury zwrotu, należy powiadomić o tym fakcie pracownika sklepu pod numerem telefonu 523221495;
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania zwrotu Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca oświadcza, że nie będzie odbierał przesyłek za pobraniem w ramach procedury odstąpienia od Umowy. Takie odesłanie towaru, uważa się za nieskuteczny zwrot towaru.
 4. Umowa w razie odstąpienia od niej, uważana jest za niezawartą.Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia pieniężnego w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od Umowy. Świadczenie pieniężne dotyczy również kosztu dostarczenia Produktu do Klienta.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania.W przypadku zwrócenia towaru uszkodzonego lub niepełnowartościowego, Sprzedawca będzie dochodził od Klienta roszczeń odszkodowawczych.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu gotówki na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego, chyba, że Klient wskaże inny sposób.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu- paragon fiskalny. Jeśli do zakupionego towaru była dołączona faktura Vat, Sprzedawca sporządzifakturę korygującą.

§11 Zawieranie Umów z Przedsiębiorcami

 1. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może ograniczyć sposób płatności lub wymagać zaliczki, niezależnie od sposobu płatności wybranego w Formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, Klient nie będący jednocześnie konsumentem, jest zobowiązany do zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
 3. Produkt do momentu uiszczenia zapłaty przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, pozostaje własnością Sprzedawcy;
 4. Z chwilą wydania Produktu firmie przewozowej na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą, jak utrata, uszkodzenie, ubytek, opóźnienie w dostawie.
 5. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, na zasadzie wyrażonej w art. 558 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem z tytułu rękojmi.
 6. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną przesyłkę i w razie nieprawidłowości, podjąć czynności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Sprzedawca nie może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny z Kupującym nie będącym jednocześnie konsumentem, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 8. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd w Bydgoszczy.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: -http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php – http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3. Link do Platformy ODR on -line umożliwiający rozwiązywanie sporów pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorcą, znajduje się w zakładce Regulamin/Platforma ODR on- line.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby informacje o Produktach na stronach serwisu były rzetelne i sprawdzone.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego odwiedzającego Sklep internetowy w pliku pdf i jest dostępny w zakładce Regulamin , " pliki do pobrania".
 3. Sprzedawca może zmienić regulamin z ważnych przyczyn, o czym Klient posiadający Konto zostanie poinformowany drogą mailową, na podany adres email. Klient po otrzymaniu informacji ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zgodnie z § 8 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia23 kwietnia 1964 roku w tym ( Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm., Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U.nr. 144 poz 1204 ze zm.), Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku ( Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.), Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku ( Dz. U. nr 141 poz 1176 ze zm), Ustawa o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) orazinne właściwe przepisy prawa polskiego.