^

Platforma ODR on-line

Łącze do platformy umożliwiającej rozwiązywanie sporów pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą.

https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Przepisy obowiązują od 10/01/2017R.